Ustálený hluk

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Je takový, jehož hladina se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5 dB (A).