Tempo

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tempo určuje rychlost skladby. Udává se v jednotkách BPM (počet úderů za minutu). Při nastaveném tempu 120 BPM a 4/4 metru trvá jeden takt přesně 2 vteřiny. Tempo je v sekvenceru možné libovolně měnit a to buď skokově nebo kontinuálně (lineárně nebo podle libovolné jiné křivky). Tempo je velmi důležitým hudebním prvkem, přesto, že bylo zavedeno až poměrně pozdě. Táž skladba může v různých tempech vyznít naprosto odlišně.