TOC

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Informační oblast na záznamovém médiu, která obsahuje například tabulku s obsahem disku, celkový počet skladeb, názvy jednotlivých skladeb, dobu reprodukce, datum a čas pořízení dat, umístění dat, atd. Je-li pořizován nový záznam, jsou tyto informace po skončení záznamu aktualizovány – hláška TOC Writing. Objevuje se často při zápisu na Mini Disc. Musíme počkat, až se aktualizace dat dokončí. Pokud bychom přerušili napájení, data se na disk nezapíší. V případě profesionálně nahrávaných nepřepisovatelných disků je tato tabulka zadána výrobcem a nelze ji měnit.