Paralelní komunikace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Způsob předávání a přebírání informací mezi dvěma (nebo více) zařízeními, který spočívá v přenosu po více vodičích více bitů najednou. Paralelní komunikace je rychlejší, než sériová, ale nehodí se pro větší vzdálenosti (nad 10 metrů).