Pásmová propust

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Filtr propouští úzké pásmo spektra. Ovládacími prvky jsou střední frekvence a šířka pásma. Pásmová propust vznikne také sériovým zapojením dolní a horní propusti.

Softwarový efekt firmy SONY parametrický ekvalizér, který je nastaven na pásmovou propust
Softwarový efekt firmy SONY parametrický ekvalizér, který je nastaven na pásmovou propust