Pásmová zádrž

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Filtr potlačující určité pásmo frekvencí, zatímco propouští vyšší a nižší frekvence pod a nad nastavitelnou frekvencí. Ovládacími prvky jsou střední frekvence a šířka pásma. Pásmová zádrž vznikne také sériovým zapojením dolní a horní propusti.