Kolečko ohýbání tónu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Speciální kolečko modulace, které je výrobcem naprogramované pro modulaci ohýbání tónu. Specifikum tohoto kolečka je, že se ve své fyzické podobě vždy pomocí pružinky vrací na střední offsetovou hodnotu. Správné nastavení tahu pružinky neexistuje. Jedná se o individuální preference. Někdo preferuje tužší pružinku s rychlejším návratem, někdo jemnější. Postupem času se však každá pružinka opotřebuje a její tuhost tak trošku klesá. Dokonce i v softwarových simulacích kolečka ohýbání tónu se vizuální podoba kolečka na monitoru vrací do střední polohy.

Tip 1
Práce s kolečkem ohýbání tónu není tak samozřejmá a jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. A nejde pouze o fyzické nacvičení pohybu a dostatečnou mrštnost palce, který s kolečkem otáčí (je zřejmé, že i to musí každý hráč nacvičit). Ačkoliv viděl jsem už i hráče, kteří k ovládání kolečka používají celou ruku. Ne každému také takto řízené ohýbání tónu vyhovuje. Některým hráčům se lépe pracuje s joystickem, na němž je ohýbání tónu nastaveno ve směru osy X (používá jej například firma KORG a Roland). Jedná se ale také o správné postavení ruky. V poslední době se kolečka modulace a kolečko pro ohýbání tónu začalo umisťovat vysoko na palubní desku; nikoliv hned vedle klaviatury (pokud jsem si všiml, začala s tím firma Roland, která jeden čas nesmyslně opustila své joysticky). Bohužel se k tomuto kroku přidala i firma vyrábějící kvalitní master keyboard FATAR. Jsem přesvědčen, že jde o slepou cestu. Kolečka jsou od klaviatury zbytečně daleko a trvá relativně dlouho, než na ně hráč přehmátne. Ani poté nemá potřebné pohodlí, protože zde nebývá dostatek prostoru, kam si levou ruku opřít. Proto je při výběru nástroje (zejména pak řídící klaviatury) důležité vědět, jaký ovladač pro ohýbání tónu nejraději používáme a i tomuto faktu koupi přizpůsobit.

Tip 2
Nejdůležitější je však při práci s kolečkem ohýbání muzikantská hlava a to zejména při simulaci akustických nástrojů. V takovém případě je vždy nutné se zamyslet, jakým způsobem může na akustickém nástroji k ohýbání tónu skutečně dojít. Například při simulaci hry na akustickou kytaru není v žádném případě možné ohýbat tón směrem dolů. Jak by hráč na skutečné akustické kytaře povoloval strunu? Vždy se struna „tahá“ nahoru. Pouze v jednom zvláštním případech je možné to udělat opačně. Jedná se o případ, kdy si hráč na akustickou kytaru vytáhne strunu před zahraným tónem a teprve poté rozezní strunu pravou rukou. Jedná se však o velmi speciální případ. Takto detailně bychom se při hře měli zamyslet nad každým zvukem. Není asi nutné zdůrazňovat, že při simulaci hry na klavír kolečko ohýbání tónu nepoužíváme vůbec…

Tip 3
Rozsah kolečka ohýbání tónu je často možné nastavit. Nejčastěji se používá rozsah dvou půltónů nahoru a dvou půltónů dolů. Ale pro některé případy nastavujeme i oktáva nahoru a oktáva dolů. Je možné nastavit i jiný rozsah nahoru než dolů a dokonce je možné nastavit, že při posunu kolečka nahoru se bude tón ohýbat dolů.

Tip 4
Spolu s ohýbáním tónu je možné na ovladač kolečka ohýbání tónu nastavit i jiný parametr. A tak je například možné, že při ohýbání tónu nahoru se Zvuk stává ostřejším (spolu s ohýbáním tónu se zvyšuje hodnota parametru otrost zvuku) a nebo další, libovolný parametr.

Nevhodné umístění modulačních koleček na master kezboardu FATAR Studiologic 161
Nevhodné umístění modulačních koleček na master kezboardu FATAR Studiologic 161