Péče o nástroj

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

U této otázky je potřeba si uvědomit, že pracujeme s digitálním zařízením. A tak je veškerá péče spíše otázkou prevence.

Tip 1
Nevystavujte nástroje prachu! Je dobré nástroje přikrývat, pokud je zrovna nepoužíváme. Přikrývka by neměla zbytečně udržovat teplo, aby mohl nástroj po vypnutí chladnout. Přikrývka by neměla pouštět chlupy, aby sama neznečišťovala nástroj (chlupy se mohou do nástroje dostat například skrz mezery v klaviatuře). Prach by mohl přemostit některé vodiče a tak je spojit. Následně by tak mohlo dojít k hoření.

Tip 2
Chraňte nástroj před vlhkem! Voda, pokud není destilovaná, je velmi dobrý vodič a mohlo by dojít ke zkratům. V případě její přítomnosti v digitálním nástroji by mohlo dojít k nevratnému poškození celého zařízení, v horším případě i několika zařízení najednou.

Tip 3
Vyvarujte nástroj větších otřesů! Otřesy by mohly poškodit mikroskopické částečky, které se uvnitř nástroje nacházejí.

Tip 4
Při připojování nebo odpojování nástroje do/ze systému (ať se jedná o MIDI nebo audio zapojení), jej vždy mějte vypnutý! Mohlo by dojít k vyrovnávání napětí mezi jednotlivými zařízeními a tato šoková elektrická vlna by mohla zařízení poškodit.

Tip 5
Chraňte nástroje před přehřátím! Nástroje by měly být dostatečně chlazené. Na to myslí již výrobci, ale ani uživatel nesmí na ochranu proti přehřátí zapomínat. Pokud umístíme jednotlivé nástroje (nebo zařízení) v těsné blízkosti a nebudou se moci dostatečně chladit, mohou se poškodit.

Tip 6
Nevystavujte nástroje přímému slunci! Mohlo do jít k přehřátí nástroje nebo i k roztavení umělé hmoty, která je často krytem nástroje. LCD displejům slunce škodí také.