Proměnná

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Veličina, která v programu může nabývat různých hodnot.