Proměnný hluk

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Je takový hluk, jehož hladina se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5dB(A).