Přehrávač

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pro přehrávání jednotlivých typů souborů je pochopitelně nutné mít v počítači nainstalovaný přehrávač, který umí s daným typem souboru pracovat – tedy v případě ztrátových kompresí zvuk dekódovat. Moderní přehrávače jsou však velice často připravené pro přehrávání dlouhé řady zvukových formátů. Dobrý přehrávač však neumí pouze přehrávat řadu zvukových formátů. Měl by mít také možnost tvorby vlastních playlistů – seznamů skladeb. Například po vložení audio CD si řada přehrávačů vytvoří vlastní playlist, z kterého pak CD přehrávají. Ale playlisty je možné tvořit i z ostatních zvukových souborů. Nejčastěji se pak ukládají ve formátu m3u. Nejedná se o žádný složitý formát, jde vlastně jen o odkazy na jednotlivé zvukové sobory. Každý soubor je na novém řádku. Takže takový soubor je klidně možné vytvořit jen v poznámkovém bloku. V přehrávači by mělo být možné nastavit úroveň hlasitosti, přeskakování skladeb, vracení se na již přehrané skladby, posouvání vpřed i vzad. Moderní přehrávače bývají vybaveny i ekvalizérem. Jedná se o efektovou jednotku, pomocí které je možné upravovat výstupní zvuk – poměry basů a výšek nebo i některých frekvenčních pásem uvnitř spektra. Ekvalizéry mají často již přednastavené tovární Presety, které jsou určeny pro přehrávání různých hudebních žánrů (pop, rock, techno, jazz, classical, aj.). Řada moderních přehrávačů již umí i rippovat, tj. konvertovat typy souborů z bezeztrátových do ztrátových a opačně, vkládat ID3 tagy, a další. Samozřejmostí je dnes i skinovatelnostnastavení vlastního prostředí.