Kompresor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tento řízený nelineární zesilovač zmenšuje dynamický rozsah signálu a to tak, že slabé signály zesiluje více a silné méně. To je dobré v případech, kdy má signál špičky (například lidský hlas při snímání mikrofonem) nebo potřebujete prodloužit doznívání trsacích nástrojů nebo při masteringu, kdy je potřeba nahrávku maximálně vybudit. Protože sluch vnímá jen střední hodnoty signálu, kompresor odstraní špičky, které brání většímu vybuzení nahrávky. Ta se pak zdá být plnější a silnější. Na kompresoru je nutné nastavit práh (Threshold). Pokud tento práh vstupní signál překročí, začne komprimace v nastaveném poměru (Ratio). Například při poměru 2:1 způsobí vzestup o 2 dB na vstupu vzestup o 1 dB na výstupu. Poměr komprese bývá označován x:1 a je možné nastavovat hodnoty v rozmezí 1:1 až nekonečno:1. Na zpěv se doporučuje nastavit poměr komprese 2:1 až 4:1. Na kytaru 10:1 nebo i více.

Kromě prahu a poměru komprese bývá ještě možné nastavit vstupní a výstupní úroveň signálu, rychlost s jakou kompresor zareaguje na změnu vstupního signálu – náběh a rychlost s jakou se kompresor bude po kompresy vracet na vstupní úroveň – doznění. Moderní kompresory dokáží měnit časy náběhu a poklesu v reálném čase v závislosti na vstupním signálu.

Tip 1
Není dobré nastavovat komresor zbytečně na velké poměry. Signál by pak mohl dynamiku úplně ztratit.

Tip 2
Je potřeba dávat pozor, aby náběh a pokles nebyly nastaveny na přehnaně krátké časy. Mohlo by dojít k „dýchání“ a „pumpování“ úrovně signálu.

Tip 3
Při komprimování stereosignálu je nutné nastavit pro obě stopy stejné hodnoty všech parametrů kompresoru. Jinak by došlo k porušení stereoobrazu. Analogicky i pro vícestopé záznamy.

Jednoduchý softwarový kompresor firmyCakewalk Sonitus, preset Soft Vocal
Jednoduchý softwarový kompresor firmyCakewalk Sonitus, preset Soft Vocal

Jednoduchý softwarový kompresor firmy Cakewalk Sonitus, preset Electric Guitar
Jednoduchý softwarový kompresor firmy Cakewalk Sonitus, preset Electric Guitar

Jednoduchý softwarový kompresor firmy Waves, preset Classic
Jednoduchý softwarový kompresor firmy Waves, preset Classic

Složitější softwarový kompresor kombinovaný s ekvalizérem firmy Waves, preset Speech Gate
Složitější softwarový kompresor kombinovaný s ekvalizérem firmy Waves, preset Speech Gate

Softwarový Cakewalk Sonitus kompresor kombinovaný s ekvalizérem, kterým každé frekvenční pásmo komprimuje jinak, preset Femal Vocal
Softwarový Cakewalk Sonitus kompresor kombinovaný s ekvalizérem, kterým každé frekvenční pásmo komprimuje jinak, preset Femal Vocal

Přílohy