Přenos dat

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Toto upozornění svítí na displeji zařízení, pokud jsou z něj nebo do něj přenášena data. Během přenosu dat by nemělo dojít k přerušení přenosu, například rozpojením zařízení. Nejen, že přenášená data nebude s největší pravděpodobností možné použít, ale mohou nastat problémy i s jejich odstraněním.