Přerušení

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Toto varování se může objevit na displeji zařízení nebo na monitoru v okamžiku, kdy je během přenosu dat z nějakého důvodu přerušeno spojení mezi zařízeními – například z důvodů odpojení (ať již fyzicky nebo softwarově) nebo nějaké jiné chyby.