Komunikace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Obecně se jedná o předávání informací – základ rozvoje techniky i společnosti. V případě jednosměrné komunikace je jedním článkem vysílač, který informace pouze vysílá a druhým je přijímač, který informace nevysílá, ale přijímá. Obousměrná komunikace umožňuje oběma (případně více) článkům vysílat i přijímat.