Převod z WAV na MIDI

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Ač by se mohlo zdát, že jde o jednoduchý problém, vůbec tomu tak není. Naopak. Je potřeba si uvědomit, že WAV je zvukový soubor, který obsahuje informace o zvuku jako takovém. Soubory MIDI jsou datové a obsahují pouze informace o tom, jak se má zachovat syntezátor (nebo jiné zařízení), který data přijme.

Aby mohlo dojít k převodu, je potřeba v každém okamžiku (například pokud se bude jednat o audio CD kvalitu, bude to 44100 krát za vteřinu) rozpoznat, jaký nástroj (nebo nástroje, což je ještě složitější) právě zní a u každého nástroje je potřeba zjistit, jaký tón (frekvence) zní. Pokud by se jednalo o sólový zvuk, je konverze ještě poměrně jednoduchá. Navíc, pokud by se jednalo například o klavírní zvuk, bude převod ještě snazší. 44100 krát za vteřinu by zařízení zjistilo, jaká frekvence právě zní a přiřadila by odpovídající MIDI notu. Ale už jen ve případě, kdyby zvuk hrála například trubka nebo housle, bylo by vše složitější. Housle nemusí ladit tak přesně, jako klavír. A tak by zařízení provádějící převod muselo ještě frekvenci aproximovat a „doufat“, že hráč skutečně hrál daný tón, jen možná trošku odlišně od rovnoměrně temperovaného ladění. Další problém by nastal s vibrátem houslisty. Mohlo by být vyhodnoceno jako spousta nových tónů, podobně by mohl převodník zareagovat například i na použitý efekt flangere.

Nejsložitější případ však nastane, pokud hraje více tónů (a nebo dokonce nástrojů) najednou. Převodník pak musí jednotlivé tóny od sebe rozlišit a to vůbec není snadné. Nejpoužívanější a dosud nejspolehlivější metodou je Furrierův rozklad na základní frekvence. Není to však vůbec jednoduché a tedy ani příliš spolehlivé. Pokud se v tomto složitém případě převod podaří na 20%, dá se již mluvit o úspěchu.

A tak stále zůstává nejspolehlivější metodou lidské ucho. Člověk s absolutním sluchem nebo velmi dobrým relativním sluchem, nahrávku poslouchá a postupně zaznamenává (třeba do sekvenceru nebo notátoru) jeden nástroj po druhém.