Přímé

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Používá se například přímý výstup, který je bez efektů – Direct Out.