Přípona souboru

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dodatek jména souboru, který určuje, o jaký typ souboru se jedná a který program jej bude pravděpodobně schopný spustit.