Půltón

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Interval dvou tónů. V rovnoměrně temperovaném ladění se jedná o interval sousedních tónů (respektive půltónů – tady je žel čeština nedůsledná). V rovnoměrně temperovaném ladění se frekvence každého vyššího tónu rovná dvanácté odmocnině ze dvou krát frekvence původního tónu. Komorní a1=440Hz. Ais -> 21/12×440 = 466,164Hz; H -> 21/12×466,164 = 493,884Hz. Pokud toto provedeme bez zaokrouhlování dvanáctkrát, vznikne oktáva – dvojnásobná frekvence od frekvence původní, tedy 880Hz. Půltón se v rovnoměrně temperovaném ladění dělí vždy na 100 centů.