MIDI

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní standard pro komunikaci mezi digitálními hudebními nástroji. Později však začal být standard využíván i u dalších hudebních zařízení, například v mixážních pultech, efektových jednotkách, počítačích, ale třeba i světlech. Jedná se o konkrétní protokol, který se stále vyvíjí. Díky tomuto rozhraní mohou být mezi jednotlivými zařízeními zapojenými v systému přenášena data a jednotlivá zařízení pak určitá data dekódují vždy podle stejného klíče, který je určen MIDI normou.

MIDI je sériový protokol, což znamená, že v jednom okamžiku nemůže být vysláno nebo přijato více informací. Jednotlivé zprávy se posílají v určitých stanovených řetězcích. Na začátku každé zprávy přijde informace, že bude následovat zpráva. Pak mohou následovat zprávy o výrobci, o konkrétním produktu a teprve potom mohou následovat informace o jakou jde zprávu a co přináší. Na konci každé zprávy musí být závěrečná informace o ukončení zprávy. Teprve po této informaci může následovat začátek další zprávy a obsah zpráva.

Systém je zdánlivě velice pomalý a ve své podstatě byl pomalý a nevyhovující již v okamžiku, kdy vešla MIDI norma poprvé v platnost (což byl rok 1983). Dodnes se však používá a při rozumném a promyšleném zacházení se dá pracovat tak, aniž by se norma porušovala.