Konec přenosu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Informace se používá na závěr přenosu, aby zařízení, které data přijímá, již dále nečekalo na další příchozí data a mohlo s daty začít pracovat.