MIDI zapojení

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Zapojit MIDI systém není nijak složité. Je třeba si jen uvědomit, že některá zařízení jsou vysílače a jiné přijímače.

Tip 1
Zapojení do hvězdy je takové, kde jeden vysílač vysílá data do více přijímačů. Z výstupu vysílače vede vždy jeden kabel do vstupu každého přijímače.

Tip 2
Sériové zapojení je takové, kdy jeden vysílač vysílá data pro všechna zařízení, která jsou zapojena za sebou. Z výstupu vysílače vede kabel na vstup přijímače. Zde se data okopírují do výstupu MIDI Thru a pokračují k dalšímu přijímači, kde se situace opakuje. Každé ze zařízení má své specifické identifikační číslo, podle kterého pozná, že data jsou určena právě pro něj. Nebo je možné vysílat pro každé zařízení na jiném MIDI kanálu a každé z přijímacích zařízení naprogramovat tak, aby přijímala data právě na tom kterém MIDI kanálu.

Tip 3
Pochopitelně je možné oba typy zapojení kombinovat. Na začátku může být jeden vysílač, za kterým je připojeno více přijímačů z nichž některý slouží jako další vysílač pro zařízení zapojená do hvězdy.

Tip 4
Také je možné použít více vysílačů pro jeden přijímač nebo více přijímačů. Zapojení může být například opět do hvězdy. Vícero vysílačů je zapojeno ze svých výstupů do vícero vstupů v jednom přijímači, který přijímá data od všech vysílačů. I zapojení v sérii je v případě více vysílačů a jednoho přijímače možné.

Tip 5
Poslední možností je kombinace všeho zmíněného – tedy více vysílačů a více přijímačů, které jsou vzájemně propojené do hvězd nebo sériově. Takové zapojení již vyžaduje perfektně promyšlený plán.

Tip 6
Žádné ze zařízení, které přijímá data od vysílače, nesmí zároveň tato data vysílat zpět k původnímu vysílači. Tím by došlo ke zpětné vazbě. Pokud se takto zařízení zapojí (je teoreticky možné, aby prvé zařízení obsluhovalo druhé a to zase zpět prvé), musí se vysílač od přijímače oddělit alespoň softwarově.

Pozor
Při zapojení MIDI kabelu (na jedné straně je joystick konektor, na druhé dva pětikolíky pro MIDI vstup a MIDI výstup) je nutné připojit pětikolíky tak, aby ten, který je označen MIDI Out byl připojen ke zdířce s označením MIDI In a opačně.