Mikrofon

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mikrofon je elektroakustický měnič, kterým se převádí akustický signál na elektrický. Pro potřeby snímání akustických nástrojů se dělí do dvou základních skupin – dynamické (tlakové) nebo kondenzátorové (rychlostní). Piezoelektrické mikrofony se užívají pro kontaktní snímání.

Dynamické mikrofony mívají kulovou nebo osmičkovou charakteristiku. Kondenzátorové mikrofony je třeba napájet tzv. Phantom napájením (nejčastěji 48V, ale může být i mezi 9 až 52). Napájení se vede buď po symetrickém mikrofonním kabelu z předzesilovače nebo mixážního pultu, případně má mikrofon vlastní baterii. Kondenzátorové mikrofony jsou obecně citlivější, než dynamické a vykazují i výhodnější charakteristiky pro nahrávání hudby. Proto se v profesionálních studiích používají převážně ty.

Tip 1
Při práci s mikrofonem musíme být opatrní! Mikrofony jsou velice citlivé na relativní změny tlaku (právě proto mohou snímat zvuk) a je tedy velice snadné poškodit jejich membránu. Pokud se to stane, oprava je v podstatě nemožná. Proto je třeba dávat pozor při manipulaci s mikrofonem, aby nespadl, aby nedocházelo k nárazům, je třeba dávat si pozor na plozivní hlásky, jako jsou především „p“ a „b“.

Tip 2
Mikrofon rozhodně nikdy nezkoušíme zda je zapojen takovým způsobem, že na něj zaboucháme! Takový způsob zkoušení vede téměř jistě k tomu, že někdy mikrofon poškodíme.

Tip 3
Mikrofon může poškodit i infrazvuk nebo ultrazvuk. Stejně jako zvuk, který vnímáme, i tento zvuk napíná blánu mikrofonu a mohlo by dojít k poškození.

Tip 4
Kam umístit mikrofony při nahrávání konkrétních nástrojů je často otázkou vlastního zkoušení, testování a vyhodnocování, jak se nám zvuk líbí. Tyto zkušenosti se mění s každým novým mikrofonem, ale i hudebním nástrojem a muzikantem. Obecně (nikoliv však absolutně na 100%) se dá říci, že nejlepší zvuk se dá sejmout proti rezonanční desce, vyústění korpusu nástroje nebo přímo proti nástroji či hráči.

Porozumět nákresu charakteristik mikrofonů není složité. Charakteristiky jsou vyobrazeny tak, jako kdyby mikrofon ležel na podložce před námi a mi bychom se na něj dívali seshora. Směrem v nákresu nahoru (0°) je hlava mikrofonu, směrem dolu (180°) je rukojeť. Charakteristiky mikrofonů se uvádí pro každou určitou frekvenci zvlášť. Pro jednu frekvenci mohou typické charakteristiky vypadat takto:

Charakteristika mikrofonu
Charakteristika mikrofonu

Viz také