Místní

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Označení činnosti, operace, stavu, které jsou svými účinky omezeny na určitou oblast. U zařízení se lokálním nastavením rozumí stav, v němž je odpojeno od počítače a lze je ovládat z jeho panelu (stav OFF). Opakem je vzdálený.

Viz také