Multimédia

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Spojení obrazu, videa a zvuku. Dosahuje se mnohem většího efektu, než například prostý text doplněný kresbami. Lze je vhodně využít například k prezentaci, výuce, reklamě, v encyklopediích, atd.