Napájení

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Elektrické zařízení pro dodávku energie danému přístroji. Elektronická zařízení dnes již nepoužívají klasický transformátor, ale tzv. spínací napájecí zdroj, využívající transformaci napětí při vyšších kmitočtech (desítkykHz), kdy lze použít transformátor s ferritovým jádrem, který je méně rozměrný. Vzniká však škodlivé rušení, které je nutné omezit.