Nastavení

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pod touto položkou v Menu je možné nastavovat různé parametry související většinou se základním nastavením celého zařízení.