Nativní aplikace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Program zhotovený přímo pro daný typ zařízení.

Viz také