Nativní soubor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Typ souboru, který je navržen tak, aby do něj bylo možné ukládat co nejvíce informací specifických pro konkrétní počítačový program. Takový soubor je často možné otevřít pouze v daném programu, kde byl otevřen, někdy dokonce i pouze v konkrétní dané verzi programu.