Nelineární

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pokud se spojují dva body (může se jednat například o různé segmenty obálky, dva různé body hlasitosti signálu, a další), je někdy možné nastavit křivku, která bude tyto dva body spojovat. Nelineární je taková křivka, která nespojuje dva body nejkratší možnou cestou – úsečkou. Jedná se tedy buď o konvexní nebo konkávní křivku a nebo o složitější průběh křivky. Ten však nelze nastavit vždy. V takovém případě se musí zvolit více bodů a mezi nimi křivku postupně tvarovat.