Normalizace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o optimalizaci úrovně zvukové nahrávky vzhledem k maximální možné úrovni a špičkám. Procesor nalezne maximální špičku v nahrávce a tu pak zesílí nebo zeslabí na požadovanou hodnotu (nejčastěji se jedná o hodnotu těsně pod nulou, tedy před zkreslením).