Notátor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Software je primárně určený pro sazbu not. Moderní notátory však obsahují mnoho funkcí, které se dají dobře využít i pro kompozici. Může se jednat přímo o určité kompoziční algoritmy nebo třeba propočítání tempa tak, aby byl určitý hudební úsek dlouhý přesně tak, jak potřebujete (to se hodí třeba ve filmové hudbě, kde je potřeba přesné načasování hudby na jednotlivé střihy).

Tip 1
Způsobů zadávání not do notátoru je několik. Je možné zahrát celý part na klaviatuře a do notátoru jej přes MIDI zaznamenat. To je asi jeden z nejrychlejších a nejpřirozenějších způsobů, kdy počítač přepisuje živou hru rovnou do not. Při tomto způsobu záznamu not však může dojít k mnohým problémům. Jedním z problémů může být například špatně nastavená kvantizace nebo nesprávné vyhodnocení hry. Není totiž pravda, že hráč hraje přesně to, co je v notách zapsané. Noty jsou pouze zjednodušeným zápisem. A tak naopak hra může být nepřesně zapsána.

Tip 2
Druhou možností, která je také velmi rychlá, je zapisování not pomocí klávesnice z počítače. Jednotlivými klávesami (c-d-e-f-g-a-b) můžeme zadávat jednotlivé tóny. Délku je možné volit například na numerické klávesnici (takto je vyřešeno zadávání v notátoru Sibelius), stejně jako další případné značky k notě, jako jsou křížky, béčka, odrážky, oblouky, korunky, typ trámců nebo praporků, stacato, legáto, atd.

Tip 3
Třetí možností je zadávání not pomocí myši počítače. V Menu notátoru vybereme délku noty a v notové osnově klikneme myší na místo, kam nota patří.

Tip 4
Čtvrtou možností může být importování notového zápisu z MIDI skladby. Tato metoda je velmi rychlá v případě, že již máme svou hudbu zaznamenanou v MIDI sekvenceru. Často je ale potřeba notaci po importu značně upravovat. Jedná se o podobné problémy, jako při záznamu přímo z klaviatury. Navíc je v obou případech často potřeba doplnit spoustu výrazových znamének.

Tip 5
Pátou možností je scanování not již dříve vytištěných nebo ručně napsaných. Ne vždy se však notátoru podaří nascanovaný materiál správně rozpoznat. Například nečistota na scanovaném originále může být vyhodnocena jako další nota. I s tímto materiálem je často nutné ještě v notátoru pracovat.

Moderní notátory mají tu výhodu, že umí záznam přehrát přes integrovaný syntezátor. Navíc jsou jejich funkce již velmi propracované a dá se s nimi velmi rychle pracovat. Je ale potřeba notátoru předem věnovat dostatek času a naučit se jej dobře ovládat. Rychlá a bezchybná práce vyžaduje znalost řady fíglů daného notátoru. Navíc je fakt, že se jedná o práci na pomezí hudby a grafiky a proto se hodí i určité znalosti z oblasti tisku (DTP).