Nybble

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Označení pro polovinu bajtu, tedy 4 bity.