Oktáva

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Interval mezi dvěma tóny. V rovnoměrně temperovaném ladění (na které jsme ve střední Evropě zvyklí) se jedná o 12 půltónů. Přesně se však oktáva definuje jako interval, kdy frekvence vyššího ze dvou tónu je přesně rovna dvojnásobku frekvence tónu nižšího.

Na moderních řídících klaviaturách (často i na syntezátorech s klaviaturou) je možné celou klaviaturu posouvat o jednotlivé oktávy. Klávesa, která běžně vysílá výšku noty například 63, vysílá po posunutí o jednu oktáva výš výšku noty 75 nebo 51 (v případě posunutí o oktáva níž). Toto posouvání oktáv se hodí především v případě, kdy má klaviatura nižší počet kláves (například 49; 61…). Ale i v případě, kdy má klaviatura 88 kláves (jako koncertní křídlo), má posouvání o oktáva smysl. MIDI je totiž omezeno až na 128 kláves.