Ohýbání tónu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Plynulá (spojitá) změna frekvence zahraného tónu (nebo zvuku).

Viz také