Opakované přehrávání

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Funkce Replay slouží k nastavení opakovaného přehrávání nebo opakování daného úkolu. Možné je buď jedno opakování nebo neustálé a nebo je možné volit množství opakování.