Oscilátor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mechanická součástka, která svým vlastním pohybem vytváří vlnění a tedy zvuk. Oscilátory mohou vytvářen různé typy vlnění a tedy i různé podoby zvuku. Nejjednodušší je sinusoida, která je vlastně plynulým přechodem z jednoho vrcholu k druhému. Druhý extrém je obdélník, které je de facto pouhé přepínání mezi dvěma krajními polohami. Existuje ještě několik málo základních tvarů vln, ty však nejsou pro rozmanité zvuky v hudbě dostačující. A tak jsou oscilátory schopné vytvářet i daleko složitější vlnové průběhy. Nicméně ani to často nestačí. Používá se tedy kombinace několika oscilátorů, které se vzájemně různě ovlivňují – modulují.

V dnešním světě počítačů a digitálních zařízení nebývají oscilátory mechanické, ale jedná se pouze o softwarově modelovaný pohybu oscilátoru. Výsledný zvuk je v podstatě stejný.

Sinusový signál
Sinusový signál

Obdélníkový signál
Obdélníkový signál

Pilový signál
Pilový signál