Kontrolér 1

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tímto kontrolérem se obvykle ovládá hloubka vibráta. Ve své fyzické podobě se nejčastěji jedná o kolečko (modulační kolečko) zapuštěné do desky nástroje. Offsetová hodnota 0 je při otočení kolečka směrem k hráči. Směrem od hráče se vysílaná hodnota zvyšuje. Některé firmy používají jinou podobu ovladačejoystick. Ve směru Y (kolmo ke směru klaviatury) je ve střední poloze ovladače (nebo v poloze nejblíže k hráči) vysílána offsetová hodnota 0. Směrem od hráče se zvyšuje vysílaná hodnota. Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Tip 1
Ovladač modulace se dá často naprogramovat tak, aby řídil více parametrů zároveň. A tak můžeme jedním otočením kolečka zároveň měnit hloubku vibráta, ale třeba i rychlost nebo měnit barvu zvuku.

Tip 2
Spousta firem používá kontrolér modulace u elektrifikovaných varhanních zvuků pro simulaci leslie efektu. V takovém případě se pak místo hloubky modulace řídí hloubka leslie efektu. Na nástrojích KORG se neřídí hloubka leslie, ale pouze se zapíná/vypíná l.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.