Vektor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Ve fyzice představuje vektor obecně libovolnou veličinu, která má kromě své velikosti také směr. Tím se liší od obyčejného čísla, neboli skaláru, které má pouze velikost. Obecným příkladem vektoru je síla, která má velikost a orientaci ve třech dimenzích (nebo podle počtu dimenzí prostoru), a více sil se skládá dohromady podle zákona o skládání sil.

V muzitronice používáme vektory zejména v souvislosti s vektorovou syntézou, což je ve své podstatě druh syntézy granulární. Pomocí vektorového ovladače je možné se přepínat mezi jednotlivými vzorky, zvukovými zdroji. Pomocí vektoru ve dvoudimenzionálním prostoru se určí přesné místo, kde se právě ovladač nachází a tedy poměr všech (dvou, čtyř nebo i více) zvukových zdrojů ve výsledném zvuku.