Virtuálně akustické modelování

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Softwarová nebo hardwarová zařízení vytvářející zvuk digitální cestou, která pomocí matematických modelů co nejdokonaleji popíší pokud možno všechny fyzikální jevy spojené s daným akustickým nástrojem, a jeho zvuk poté napodobují – opět vypočítáváním matematického modelu. Některá zařízení pak dokonce umí takovýto nástroj na displeji (nebo monitoru počítače) zobrazit. Například takto vytvořené žestě si dokonce poradí i s takovou záludností, jako je přefouknutí do vyšší oktávy.

Pomocí této metody výroby zvuku se však nevyrábí pouze simulace akustických nástrojů. Je také možné vytvářet nové zvukové barvy, založené na fyzikálních principech (proto vždy zní tyto zvuky velice přirozeně a příjemně), avšak jejich fyzické podoby by nikdy nebylo možné dosáhnout. Jedná se například o strunný nástroj, na němž se struny nerozechvívají smyčcem (jako je tomu například u houslí), ale kupříkladu dechem. A korpus takového nástroje může být třeba roztrub z tuby. Nebo je naopak možné vytvořit nástroj, který bude vypadat jako flétna, ale sloupec vzduchu uvnitř se nebude rozechvívat dechem (jak je tomu u flétny), ale trsátkem.