Vložit

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Vložit CD-ROM do mechaniky, disketu, disk nebo vložit předem označený objekt na určité místo.

Pro vložení objektu v softwaru se ve Windows používá klávesová zkratka Ctrl+V, v Mac OS-X se používá Apple+V.