Vocoder

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Efektový procesor, který nějakým způsobem mění podobu lidského hlasu. Vokodér mívá vždy mikrofonní vstup, kterým se zadávají data (zpěv nebo mluvené slovo). Druhou část tvoří buď nějaký syntezátor, který generuje vlnu, jíž je hlas následně modulován nebo jiný zvukový vstup, který přijímá další signál, jenž hlas moduluje. Výhodou je, že nemusíme umět zpívat, protože výška tónu se řídí z klaviatury. Ale nastavit vokodér tak, aby bylo slovům rozumět, bývá docela obtížné. Efekt se hodně používal v hudbě 70. a 80. let.