Voice Operated Recording

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Automatické zapnutí nahrávání po zachycení zvuku, který je hlasitější než nastavená úroveň hlasitosti a přepnutí na pauzu v případě ticha, respektive pokud je hluk nižší než nastavená úroveň. Díky úspoře místa na záznamovém médiu je tak možné automaticky zaznamenat delší časový úsek bez nutnosti obsluhy. Může však dojít k potížím při nepředpokládané tiché pasáži v nahrávce, která by se nemusela zaznamenat.