Vstup

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Zdířka, do které je nutné připojit konektor s kabelem, aby data proudila směrem do zařízení.