Vyrovnávací paměť

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Velmi rychlá paměť typu SRAM z integrovaných obvodů, s přístupovou dobou 15ns až 30ns. Slouží jako mezisklad pro data. Vyrovnává rozdíly mezi rychlým procesorem a pomalejšími zařízeními a paměťmi. Je rychlejší než hlavní paměť počítače. Může jich být i několik – vyrovnávací paměť zabudovaná přímo v procesoru (Cache), tzv. první úroveň (level 1) nebo umístěna vně procesoru, tzv. 2. úroveň (level 2). Někdy slouží jako vyrovnávací paměť i část hlavní paměti (smart drive).

Dle způsobu ukládání dat se dělí paměti s průběžným, zpožděným a zpětným zápisem.

Jsou-li požadovaná data k dispozici ve vyrovnávací paměti, mluvíme o cache-hit. Nejsou-li, jedná se o cache-miss.

Tip 1
V řadě softwarů pracujících v audio oblasti je možné nastavovat velikost Bufferu. Nastavuje se tím množství dat, která budou průběžně ukládána do této vyrovnávací paměti. Zvětšení Bufferu může způsobit plynulejší běh zvuku. Je ale třeba dávat při nastavování pozor. Velikost Bufferu rozhodně nemůže být vyšší, než je paměť RAMpočítače.

Tip 2
Často se této paměti využívá tam, kde mohou při načítání dat vznikat chyby, načítání do Bufferu se opakuje až do okamžiku, kdy jsou data kompletní, teprve pak jsou z paměti uvolněna dále ke zpracování.