Vysílání dat

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Proces při němž jsou data ze zařízení vysílána do jiného zařízení – například kvůli zálohování dat. Během přenosu dat by nemělo dojít k přerušení spojení, jinak data nebudou kompletní a tedy následně použitelná. Během přenosu dat by na displeji zařízení měla svítit právě nějaká podobná hláška (nejčastěji Transmit), která upozorní na přesun dat.