Kontrolér 4

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Ve své fyzické podobě se nejčastěji jedná o nožní pedál. Offsetovou hodnotu 0 vysílá při zvednutém pedálu, hodnotu 127 vyšle při maximálně sešlápnutém stavu. Mezi těmito hodnotami funguje kontinuálně v reálném čase. Obvykle zůstává v poslední nastavené pozici. Bývá využíván různě podle toho, jaký parametr je na tento ovladač přiřazen buď od výrobce nebo uživatelem. Často se hodí například pro řízení hlasitosti.

Tip 1
Je výhodné naučit se s tímto ovladačem pracovat; není to nijak zvlášť složité. Při živé hře tak můžete dosáhnout ještě větší expresivitu hry. Snáz se s pedálem pracuje při hře v sedě. Při hře ve stoje je ovládání téměř nemožné, protože jednou nohou často ovládáme Sustain pedal a druhou, o kterou se opíráme a na které stojíme, bychom nezvládli ovládat ruhý pedál.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.