Výhybka

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Soustava kapacitních a induktivních odporů, které mají za úkol rozdělit frekvence (nízké, střední, vysoké) do pásem, které jsou pak rozváděny k různým reproduktorům.