Vzad

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Takto bývá označeno převíjení vzad. Toto převíjení může být rychlejší než je přehrávání pozpátku v reálném čase (pak je rychlost převíjení nižší než -1) a nebo vyšší (pak se rychlost převíjení pohybuje v intervalu od -1 do 0). Během převíjení je možné záznam poslouchat, a tak se lépe v nahrávce orientovat.

Tip 1
Pro přesnější a rychlejší orientaci v nahrávce se vyplatí jednotlivá místa označit značkami Marker nebo Index. Jednotlivé značky se dají pojmenovat a pak skákat rovnou na ně.

Tip 2
Pro rychlý skok na začátek v MIDI sekvenceru je dobré umístit první značku hned za poslední takt s nastavením všech kontrolérů na začátku skladby. Moderní sekvenery hledají poslední nastavenou hodnotu všech kontrolérů, a tak se po skoku na tuto první značku nebudete zdržovat přehráváním ticha (zatímco se budou v zařízení nastavovat kontroléry), ale zároveň budou všechny kontroléry hned od začátku přehrávání nastaveny na požadovanou hodnotu.