Kontrolér 5

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Nastavuje se čas (nikoliv však v klasických jednotkách času, tedy například sekundách), po který bude znít glizando od stisknutého tónu (nebo vícehlasu) po nově stisknutý. Před kontrolérem 5 je potřeba glizando aktivovat – kontrolérem 65.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.